Vitaliteitsdag Den Haag

Dit jaar organiseren wij acht Vitaliteitsdagen in Den Haag, in elk stadsdeel één, met een streven om per Vitaliteitsdag gemiddeld tussen de 150 à 250 senioren te bereiken.

Maar waarom is een Vitaliteitsdag nou zo belangrijk?

Nederland wordt steeds grijzer. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is vanaf het jaar 2020 meer dan de helft van de volwassenen 50 jaar en ouder. De groei in vergrijzing zal de komende jaren blijven toenemen. De prognose is dat er in 2041 zo’n 4,7 miljoen 65-plussers zullen zijn.

Hoe ouder iemand wordt, hoe groter de kans op (chronische) ziektes, eenzaamheid en vermindering in zelfredzaamheid. Van de 65-plussers heeft 70 procent een chronische ziekte, dit aantal stijgt naarmate iemand ouder wordt. De zorgvraag in Nederland neemt toe en zal de komende jaren blijven stijgen. Een hogere zorgvraag resulteert ook in hogere zorgkosten.

Bij een Vitaliteitsdag geven wij senioren inzicht in hun gezondheid en hebben het doel om senioren toe te leiden naar het aanbod van partners binnen de gemeente Den Haag. Op deze informatieve, actieve en gezellige dag kunnen senioren een gezondheidscheck laten doen (met onder andere testen voor de bloeddruk, cholesterol, BMI, balans en conditie), meedoen aan activiteiten en informatie ophalen over het aanbod in de buurt.

Deze dag zorgt er ook voor dat senioren elkaar ontmoeten en nieuwe sociale contacten kunnen opdoen. Ook geeft het een boost aan de lokale samenwerking tussen partners. Tijdens de dag hebben senioren de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun huidige vitaliteit. Deze gerichte aanpak zorgt ervoor dat senioren langer veilig zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en dat de eenzaamheid bestreden kan worden.

De planning ziet er uit als volgt:

Stadsdeel Haagse Hout 4 april 2022
Stadsdeel Escamp 14 mei 2022
Stadsdeel Scheveningen 21 mei 2022
Stadsdeel Laak 25 juni 2022
Stadsdeel Segbroek* 10 september 2022
Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg* 24 september 2022
Stadsdeel Centrum* 15 oktober 2022
Stadsdeel Loosduinen* 29 oktober 2022

*Nog onder voorbehoud; Kijk op www.vitaliteitsdagenhaaglanden.nl voor de actuele stand van zaken.